Jaarverslag 2017

De gemeente is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende niet uit de balans blijkende financiële verplichtingen. Hieronder volgt een opsomming van verplichtingen, die nog lopen per balansdatum.

De "Totale waarde" van de contracten betreft de looptijd van het contract tot de expiratiedatum.

Naast bovengenoemde verplichtingen zijn er nog diverse meerjarige contracten, abonnementen en overeenkomsten met verschillende partijen welke zijn afgedekt in de meerjarenbegroting.