Jaarverslag 2017

Toevoegingen aan de reserves

Onttrekkingen aan de reserves