Jaarverslag 2017

De Jaarrekening 2017 bevat een verantwoording van algemene geldende kaders, zoals onder meer het coalitieprogramma ‘Mensen maken de stad’ en de Strategische Agenda ‘Helmond, stad van het doen’. Met dit jaarverslag wordt de bestuursperiode 2014 – 2018 definitief afgerond.