Jaarverslag 2017

De bestuurlijke behandeling van de jaarverantwoording is als volgt:

  • 10 september 2018   College van Burgemeester en Wethouders
  • 19 september 2018   Rekenkamercommissie
  • 2 oktober 2018      Adviescommissie Inwoners
  • 9 oktober 2018      Raad