Jaarverslag 2017

Onderstaand de recapitulatie van de financiële voortgang van de aanvragen uit het door de Raad vastgestelde Investeringsprogramma 2017.

Uit onderstaande tabel volgt dat er in financiële zin sprake lijkt te zijn van een relatief beperkte voortgang in de uitvoering van het IVP 2017. De inhoudelijke toelichting hierop vindt plaats in de diverse programmaverantwoordingen. In 2017 is totaal circa € 12,1 miljoen geïnvesteerd, waarbij in belangrijke mate nog sprake is van de verdere uitvoering van de investeringen uit het IVP 2016 en eerdere begrotingsjaren.