Jaarverslag 2017

Nr.Strategische indicatoren2011201220132014201520162017Meting: jaar, peildatum en bron
4.01% Jongeren (12-18 jaar) in Helmond dat hun eigen gezondheid als (heel) goed beoordeeld87 %GGD, 4 jaarlijks
4.01% doelgroep leerlingen neemt deel aan VVE94 %VVE-monitor in ontwikkeling
4.02% Ouders/opvoeders in Helmond dat de gezondheid van hun kinderen als (heel) goed beoordeeld96 %94 %GGD, 4 jaarlijks
4.02Absoluut verzuim 5 - 18 jaar (per 1.000 leerlingen)1133Waarstaatjegemeente.nl
4.02 FoutAchterstandsleerlingen (% 4 t/m 12 jaar)1616Waarstaatjegemeente.nl
4.03% jongeren (12 t/m 18 jaar) dat mantelzorg verricht13 %GGD, 4 jaarlijks
4.03Relatief verzuim (per 1.000 leerlingen)55911Waarstaatjegemeente.nl
4.04% jongeren (12 t/m 18 jaar) dat wekelijks vrijwilligerswerk doet13 %GGD, 4 jaarlijks
4.04Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie443222Waarstaatjegemeente.nl
4.05% WW-uitkeringen jeugd potentiële beroepsbevolking (15 t/m 24 jaar)1,40 %1,60 %1,20 %1,50 %1,20 %0,80 %Atlas sociale verzekeringen 31-12, cijfer 2014 e.v.: UWV werkbedrijf
4.05Aantal en % jongeren op Vo niveau van 15 t/m 22 jaar dat jaarlijks de school verlaat zonder startkwalificatie718171241727Per school jaar, cijfers 2015 betrekking op schooljaar 2015-2016, www.vsvverkenner.nl
4.06Aantal en % jongeren op MBO niveau van 15 t/m 22 jaar dat jaarlijks de school verlaat zonder startkwalificatie11,20 %11,00 %11,10 %7,80 %5,70 %6,30 %Per school jaar, cijfers 2015 betrekking op schooljaar 2015-2016, www.vsvverkenner.nl
4.07Aantal en % jongeren op VO en MBO niveau van 15 t/m 22 jaar dat jaarlijks de school verlaat zonder startkwalificatie291293179134156143142Per school jaar, cijfers 2016 betrekking op schooljaar 2016-2017, www.onderwijsincijfers.nl
4.08% jongeren van 22 jaar dat een startkwalificatie heeft67 %71 %72 %73 %75 %jaarlijks, peildatum 1-10, DUO
4.09% Kinderen in Helmond dat geen overgewicht heeft94 %GGD, 4 jaarlijks
4.10% Jongeren in Helmond dat geen overgewicht heeft89 %87 %GGD, 4 jaarlijks
4.1112 t/m 15 jarigen die nooit alcohol drinken80 %86 %GGD, 4 jaarlijks
4.12Jongeren (tot 18 jaar) met jeugdhulp10,60 %10,30 %8,20 %Waarstaatjegemeente.nl; 2017, 1e halfjaar
4.13Jongeren (tot 18 jaar) met jeugdbescherming1,30 %1,10 %1,30 %Waarstaatjegemeente.nl, 2017, 1e halfjaar
4.14Jongeren (12 tot 23 jaar) met jeugdreclassering0,60 %0,50 %0,30 %Waarstaatjegemeente.nl, 2017, 1e halfjaar
4.15Meldingen bij politie van overlast door jeugd (E35)451356502565566420534Jaarlijks, jaarcijfers, GIDS-Politie Zuidoost-Brabant
4.16Verwijzingen Halt (per 1.000 jongeren)203,0188,0217,0149,0Waarstaatjegemeente.nl
4.17Harde kern jongeren (per 10.000 inwoners)2,42,51,52,1Waarstaatjegemeente.nl

Strategische indicatoren

Tactische indicatoren

OnderwerpNr.Tactische indicatoren2011201220132014201520162017StrevenMeting: jaar, peildatum en bron
4.01% Jongeren (12-18 jaar) in Helmond dat hun eigen gezondheid als (heel) goed beoordeeld87 %GGD, 4 jaarlijks
Een goede start op de basisschool4.01% doelgroep leerlingen neemt deel aan VVE94 %Niet omschrevenVVE-monitor in ontwikkeling
4.02% Ouders/opvoeders in Helmond dat de gezondheid van hun kinderen als (heel) goed beoordeeld96 %94 %GGD, 4 jaarlijks
Terugdringen schooluitval4.02Absoluut verzuim 5 - 18 jaar (per 1.000 leerlingen)1133Waarstaatjegemeente.nl
Een goede start op de basisschool4.02 FoutAchterstandsleerlingen (% 4 t/m 12 jaar)1616Waarstaatjegemeente.nl
4.03% jongeren (12 t/m 18 jaar) dat mantelzorg verricht13 %GGD, 4 jaarlijks
Terugdringen schooluitval4.03Relatief verzuim (per 1.000 leerlingen)55911Waarstaatjegemeente.nl
4.04% jongeren (12 t/m 18 jaar) dat wekelijks vrijwilligerswerk doet13 %GGD, 4 jaarlijks
Terugdringen schooluitval4.04Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie443222Waarstaatjegemeente.nl
4.05% WW-uitkeringen jeugd potentiële beroepsbevolking (15 t/m 24 jaar)1,40 %1,60 %1,20 %1,50 %1,20 %0,80 %Atlas sociale verzekeringen 31-12, cijfer 2014 e.v.: UWV werkbedrijf
Terugdringen schooluitval4.05Aantal en % jongeren op Vo niveau van 15 t/m 22 jaar dat jaarlijks de school verlaat zonder startkwalificatie718171241727in 2018 niet gestegen t.o.v. 2013Per school jaar, cijfers 2015 betrekking op schooljaar 2015-2016, www.vsvverkenner.nl
Terugdringen schooluitval4.06Aantal en % jongeren op MBO niveau van 15 t/m 22 jaar dat jaarlijks de school verlaat zonder startkwalificatie11,20 %11,00 %11,10 %7,80 %5,70 %6,30 %in 2018 niet gestegen t.o.v. 2013Per school jaar, cijfers 2015 betrekking op schooljaar 2015-2016, www.vsvverkenner.nl
Terugdringen schooluitval4.07Aantal en % jongeren op VO en MBO niveau van 15 t/m 22 jaar dat jaarlijks de school verlaat zonder startkwalificatie291293179134156143142Per school jaar, cijfers 2016 betrekking op schooljaar 2016-2017, www.onderwijsincijfers.nl
Start-kwalificatie4.08% jongeren van 22 jaar dat een startkwalificatie heeft67 %71 %72 %73 %75 %toename t.o.v. 2013jaarlijks, peildatum 1-10, DUO
Gezondheid4.09% Kinderen in Helmond dat geen overgewicht heeft94 %blijft minimaal constant t.o.v. 2012GGD, 4 jaarlijks
Gezondheid4.10% Jongeren in Helmond dat geen overgewicht heeft89 %87 %blijft minimaal constant t.o.v. 2011GGD, 4 jaarlijks
Terugdringen alcohol gebruik4.1112 t/m 15 jarigen die nooit alcohol drinken80 %86 %afname van het alcohol gebruikGGD, 4 jaarlijks
Ondersteuning4.12Jongeren (tot 18 jaar) met jeugdhulp10,60 %10,30 %8,20 %Vektis, gerealiseerd (2015 gewijzigd)Waarstaatjegemeente.nl; 2017, 1e halfjaar
Ondersteuning4.13Jongeren (tot 18 jaar) met jeugdbescherming1,30 %1,10 %1,30 %Vektis, gerealiseerd (2015 gewijzigd)Waarstaatjegemeente.nl, 2017, 1e halfjaar
Ondersteuning4.14Jongeren (12 tot 23 jaar) met jeugdreclassering0,60 %0,50 %0,30 %Vektis, gerealiseerd (2015 gewijzigd)Waarstaatjegemeente.nl, 2017, 1e halfjaar
Jeugd en veiligheid**4.15Meldingen bij politie van overlast door jeugd (E35)451356502565566420534Verminderen t.o.v. 2013Jaarlijks, jaarcijfers, GIDS-Politie Zuidoost-Brabant
Jeugd en veiligheid**4.16Verwijzingen Halt (per 1.000 jongeren)203,0188,0217,0149,0Waarstaatjegemeente.nl
Jeugd en veiligheid**4.17Harde kern jongeren (per 10.000 inwoners)2,42,51,52,1Waarstaatjegemeente.nl