Jaarverslag 2017

Totaaloverzicht op programmaniveau

In onderstaande tabel is de afwijking op programmaniveau ten opzichte van de (gewijzigde) begroting 2017 en de rekening 2016 weergegeven.

(bedragen × € 1.000)

RekeningPrimitieve begrotingBegroting incl.alle wijzigingenRekeningVerschil t.o.v begroting saldo
20162017201720172017
Baten408253273425152
Lasten3.3543.1394.0363.122-914
Saldo-2.946-2.886-3.763-2.6971.066
Verrekening met reserves
Onttrekking2951.1442.4812.209-273
Storting4.99501.3371.3370

Toelichting op programmaniveau

Economie (HP 340), € 814.000 voordeel (incl. mutaties reserve)
Het voordelige resultaat t.o.v. de begroting is voornamelijk ontstaan doordat het instellen van een Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties vertraging heeft opgelopen. De voor 2017 geraamde bijdrage van € 880.780 is daardoor in 2017 niet gerealiseerd.

Overzicht per hoofdproduct

In onderstaande tabel is de afwijking op hoofdproduct tussen de realisatie 2017 en de gewijzigde begroting weergegeven.

Overzicht per hoofdproduct

Lasten

Baten