Jaarverslag 2017

Nr.Strategische indicatoren2011201220132014201520162017Meting: jaar, peildatum en bron
12.01Aantal nog te saneren c.q. beheersen locaties met label spoed binnen de voorraad1971385Jaarlijks, bodeminformatiesysteem
12.02Kilo’s huishoudelijk restafval per inwoner192196189188189190186Jaarlijks, afvalregistratie
12.03% afval dat gescheiden wordt ingezameld50,40 %49,20 %60,90 %59,80 %60,10 %Jaarlijks, afvalregistratie
12.04Hernieuwbare elektriciteit0,00 %0,10 %0,20 %0,40 %0,60 %waarstaatjegemeente.nl

Strategische indicatoren

Tactische indicatoren

OnderwerpNr.Tactische indicatoren2011201220132014201520162017StrevenMeting: jaar, peildatum en bron
Bodem12.01Aantal nog te saneren c.q. beheersen locaties met label spoed binnen de voorraad1971385Spoedlocaties in 2015 gesaneerd c.q. beheerstJaarlijks, bodeminformatiesysteem
Afval12.02Kilo’s huishoudelijk restafval per inwoner192196189188189190186Maximaal 100 kg per inwoner per jaarJaarlijks, afvalregistratie
Afval12.03% afval dat gescheiden wordt ingezameld50,40 %49,20 %60,90 %59,80 %60,10 %75% in 2020 (LAP2)Jaarlijks, afvalregistratie
energie12.04Hernieuwbare elektriciteit0,00 %0,10 %0,20 %0,40 %0,60 %waarstaatjegemeente.nl