Jaarverslag 2017

Nr.Strategische indicatoren2011201220132014201520162017Meting: jaar, peildatum en bron
13.01Vertrouwen manier waarop gemeente bestuurd wordt (% (heel) veel)29 %32 %Tweejaarlijks, waarstaatjegemeente.nl
13.02Gemeente doet wat zij zegt (% (helemaal) eens)26 %28 %Tweejaarlijks, waarstaatjegemeente.nl
13.03De gemeente luistert naar de mening van haar burgers (% (helemaal) eens)32 %28 %Tweejaarlijks, waarstaatjegemeente.nl
13.04De gemeente betrekt burgers voldoende bij haar plannen, activiteiten en voorzieningen (% (helemaal) eens)33 %35 %Tweejaarlijks, waarstaatjegemeente.nl
13.05Burgers en organisaties krijgen voldoende ruimte om ideeën en initiatieven te realiseren32 %36 %Tweejaarlijks, waarstaatjegemeente.nl
13.06Demografische druk (%)66Tweejaarlijks, waarstaatjegemeente.nl
13.07Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden (euro)26 %25 %Tweejaarlijks, waarstaatjegemeente.nl
13.08Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (euro)20 %5 %Tweejaarlijks, waarstaatjegemeente.nl
13.09De gemeente houdt voldoende toezicht op het naleven van regels (% (helemaal) eens)33 %30 %Tweejaarlijks, waarstaatjegemeente.nl
13.10De gemeente gebruikt heldere taal51 %67 %Tweejaarlijks, waarstaatjegemeente.nl
13.11Waardering dienstverlening burger (rapportcijfer)6,76,8Tweejaarlijks, waarstaatjegemeente.nl
13.12Formatie (FTE per 1.000 inwoners)6P&O
13.13Bezetting (FTE per 1.000 inwoners7P&O
13.14Apparaatskosten (kosten per inwoner)Financiën
13.15Externe inhuur (kosten per inwoner*1000)140Financiën
13.16Overhead (%)Financiën
13.17Demografische druk (som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar)62,90 %64,50 %65,60 %66,70 %67,30 %67,60 %67,90 %waarstaatjegemeente.nl
13.18Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishoudens703729742750waarstaatjegemeente.nl

Strategische indicatoren

Tactische indicatoren

OnderwerpNr.Tactische indicatoren2011201220132014201520162017StrevenMeting: jaar, peildatum en bron
Draagvlak beleid13.01Vertrouwen manier waarop gemeente bestuurd wordt (% (heel) veel)29 %32 %Minimaal vergelijkbare score gem. 50.000-100.000 2017= 26%Tweejaarlijks, waarstaatjegemeente.nl
Draagvlak beleid13.02Gemeente doet wat zij zegt (% (helemaal) eens)26 %28 %Minimaal vergelijkbare score gem. 50.000-100.000 2017= 29%Tweejaarlijks, waarstaatjegemeente.nl
Samenwerking met de stad13.03De gemeente luistert naar de mening van haar burgers (% (helemaal) eens)32 %28 %Minimaal vergelijkbare score gem. 50.000-100.000 2017= 27%Tweejaarlijks, waarstaatjegemeente.nl
Samenwerking met de stad13.04De gemeente betrekt burgers voldoende bij haar plannen, activiteiten en voorzieningen (% (helemaal) eens)33 %35 %Minimaal vergelijkbare score gem. 50.000-100.000 2017= 36%Tweejaarlijks, waarstaatjegemeente.nl
Samenwerking met de stad13.05Burgers en organisaties krijgen voldoende ruimte om ideeën en initiatieven te realiseren32 %36 %Minimaal vergelijkbare score gem. 50.000-100.000 2017= 35%Tweejaarlijks, waarstaatjegemeente.nl
Samenwerking met de stad13.06Demografische druk (%)66Minimaal vergelijkbare score gem. 50.000-100.000 2017= 5,98Tweejaarlijks, waarstaatjegemeente.nl
Samenwerking met de stad13.07Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden (euro)26 %25 %Minimaal vergelijkbare score gem. 50.000-100.000 2017= 24%Tweejaarlijks, waarstaatjegemeente.nl
Burgers actief betrokken13.08Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (euro)20 %5 %Minimaal vergelijkbare score gem. 50.000-100.000 2017= 7%Tweejaarlijks, waarstaatjegemeente.nl
Administratieve lasten13.09De gemeente houdt voldoende toezicht op het naleven van regels (% (helemaal) eens)33 %30 %Minimaal vergelijkbare score gem. 50.000-100.000 2017= 31%Tweejaarlijks, waarstaatjegemeente.nl
Informatie-voorziening13.10De gemeente gebruikt heldere taal51 %67 %Minimaal vergelijkbare score gem. 50.000-100.000 2017= 67%Tweejaarlijks, waarstaatjegemeente.nl
Kwaliteit dienstverlening13.11Waardering dienstverlening burger (rapportcijfer)6,76,8Minimaal vergelijkbare score gem. 50.000-100.000 2017= 6,8Tweejaarlijks, waarstaatjegemeente.nl
Formatie13.12Formatie (FTE per 1.000 inwoners)6P&O
Formatie13.13Bezetting (FTE per 1.000 inwoners7P&O
kosten13.14Apparaatskosten (kosten per inwoner)Financiën
kosten13.15Externe inhuur (kosten per inwoner*1000)140Financiën
kosten13.16Overhead (%)Financiën
kosten13.17Demografische druk (som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar)62,90 %64,50 %65,60 %66,70 %67,30 %67,60 %67,90 %waarstaatjegemeente.nl
woonlasten13.18Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishoudens703729742750waarstaatjegemeente.nl