Jaarverslag 2017

De gemeente is vanaf 1 januari 2016 belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting indien en voor zover zij belastingplichtige activiteiten verricht.

Voor het indienen van de aangifte over het jaar 2016 werd uitstel verleend tot 1 mei 2018. Bij het naderen van 1 mei 2018 werd nog steeds overlegd tussen de belastingdienst, fiscale intermediairs en belangenorganisaties. Daarom is in april 2018 opnieuw uitstel gevraagd. De belastingdienst heeft nader uitstel verleend tot 1 oktober 2018. De uitkomst van het overleg zal de inhoud van de aangifte vennootschapsbelasting over 2016 én 2017 beïnvloeden. Daarom is ook voor het indienen van de aangifte over 2017 uitstel aangevraagd. Dit uitstel is verleend tot 1 mei 2019.

Alhoewel er dus nog steeds onzekerheden blijven bestaan is de verwachting dat de gemeente over 2016 en 2017 geen vennootschapsbelasting is verschuldigd. Uit concept-berekeningen blijkt dat de fiscale resultaten van het grondbedrijf negatief zijn. Bovendien kunnen eventuele positieve resultaten van andere kleinere activiteiten worden verrekend met de negatieve resultaten van het grondbedrijf. Het is de verwachting dat per saldo geen positief fiscaal resultaat wordt behaald.

Vanwege de nog onzekere gevolgen van de per 1 januari 2016 geldende belastingplicht over de jaren vanaf  2016, is een risico opgenomen in paragraaf 5.2. 'Weerstandsvermogen en risicobeheersing'.