Jaarverslag 2017

Huishoudboekje in hoofdlijnen

Gerealiseerd € 286.515

Afwijking € -31.610

Gerealiseerd € 107.940

Afwijking € -21.176

Gerealiseerd € 6.709

Afwijking € -122

Veiligheid en handhaving

Gerealiseerd € 456

Afwijking € 23

Gerealiseerd € 80.613

Afwijking € 247

Werk en inkomen

Gerealiseerd € 42.844

Afwijking € 963

Gerealiseerd € 52.292

Afwijking € -679

Zorg en welzijn

Gerealiseerd € 4.214

Afwijking € 897

Gerealiseerd € 47.415

Afwijking € 1.906

Jeugd en onderwijs

Gerealiseerd € 5.784

Afwijking € 1.687

Gerealiseerd € 11.569

Afwijking € -612

Cultuur

Gerealiseerd € 3.016

Afwijking € -31

Gerealiseerd € 6.089

Afwijking € -503

Sport en recreatie

Gerealiseerd € 677

Afwijking € -41

Gerealiseerd € 3.122

Afwijking € -914

Economisch beleid en werkgelegenheid

Gerealiseerd € 425

Afwijking € 152

Gerealiseerd € 22.082

Afwijking € -27.506

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Gerealiseerd € 21.643

Afwijking € -24.380

Gerealiseerd € 7.192

Afwijking € 2.068

Stedelijke vernieuwing

Gerealiseerd € 324

Afwijking € 62

Gerealiseerd € 1.453

Afwijking € -2.578

Verkeer en mobiliteit

Gerealiseerd € 459

Afwijking € -1.412

Gerealiseerd € 14.857

Afwijking € -5.296

Openbare ruimte en natuurbescherming

Gerealiseerd € 3.548

Afwijking € -439

Gerealiseerd € 18.758

Afwijking € 349

Milieu

Gerealiseerd € 21.265

Afwijking € -335

Gerealiseerd € 14.363

Afwijking € 2.030

Bestuur en organisatie

Gerealiseerd € 3.283

Afwijking € 1.678