Jaarverslag 2017

Brainport Development NV
Algemene informatie
Brainport Development NV Gevestigd: Emmasingel 11, 5611 AZ Eindhoven
Ontwikkelingen
Realisatie beleidsvoornemens
Voor de periode 2017-2020 is een meerjarenprogramma opgesteld waarin de Brainport strategie Brainport Next Generation is uitgewerkt. Dit meerjarenprogramma is eind 2016, na voorafgaande consultatie met betrokken overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen in de regio vastgesteld.
Wijze waarop de gemeente een belang heeft
De gemeente Helmond is aandeelhouder van Brainport Development NV. Commissarissen worden benoemd door de stichting Brainport. Burgemeester Blanksma is bestuurslid van de stichting Brainport.
Openbaar belang dat er mee gediend wordt
Brainport Development NV is een economische ontwikkelingsorganisatie die samen met partners uit bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid werkt aan het versterken van Brainport Regio Eindhoven. High tech en design in combinatie met hoogwaardige maakindustrie en ondernemerschap leveren de oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.
Risico's
1. Het niet voor handen hebben van middelen voor investeringen. 2. Het niet hebben van voldoende middelen voor interne bedrijfsvoering om plannen tot ontwikkeling te brengen.
Belang begin van het jaar
Inleg aandelenkapitaal: 328 aandelen à € 453,78 = € 148.840
Belang eind van het jaar
Inleg aandelenkapitaal: 328 aandelen à € 453,78 = € 148.840
Brainport Development NV (x € 1.000)
Rekening 2016Begroting 2017Rekening 2017
Eigen vermogen3.2153.223
Vreemd vermogen2.4103.073
Resultaat-728