Jaarverslag 2017

Automotive Facilities Brainport (AFB) Holding
Algemene informatie
Gevestigd: Emmasingel 11, 5611 AZ Eindhoven
Ontwikkelingen
Er zijn vier testlaboratoria ontwikkeld: voor elektrische mobiliteit, voor coöperative driving, voor manufacturing processes, training en education, en voor endurance, safety en testing. Om een open innovatie te stimuleren, kunnen onderwijsinstellingen en startende bedrijven onder gunstige voorwaarden van deze testlabs gebruikmaken. Het programma realiseert bovendien een accelerator center met werkplaatsen en kantoorunits voor startende automotive bedrijven.
Realisatie beleidsvoornemens
Doel van het AFB-programma is om de internationale concurrentiepositie van de Automotive campus te verstevigen. Hiertoe worden vier testlaboratoria ontwikkeld: voor elektrische mobiliteit, voor cooperative driving, voor manufacturing processes, training en education, en voor endurance, safety en testing. Om een open innovatie te stimuleren, kunnen onderwijsinstellingen en startende bedrijven onder gunstige voorwaarden van deze testlabs gebruikmaken. Het programma realiseert bovendien een accelerator center met werkplaatsen en kantoorunits voor startende automotive bedrijven.
Wijze waarop de gemeente een belang heeft
De gemeente Helmond is aandeelhouder. De directie wordt momenteel gevoerd door de directie van AutomotiveNL. B.V.
Openbaar belang dat er mee gediend wordt
a. het opzetten, exploiteren, deelnemen in en beheren van facilitaire testcentra op de High Tech Automotive Campus in Helmond; b. het oprichten, verkrijgen en vervreemden van vennootschappen en ondernemingen, het verkrijgen en vervreemden van belangen daarin en het beheren of doen beheren, en het voeren of doen voeren van bestuur over vennootschappen en ondernemingen en het financieren of doen financieren daarvan.
Risico's
1. Verlies inleg aandelenkapitaal bij gedwongen liquidatie. 2. Het niet voor handen hebben van middelen voor investeringen. 3. Het niet hebben van voldoende middelen voor interne bedrijfsvoering om plannen tot ontwikkeling te brengen.
Belang begin van het jaar
De gemeente Helmond neemt deel voor 38% van het geplaatst aandelenkapitaal.
Belang eind van het jaar
De gemeente Helmond neemt deel voor 38% van het geplaatst aandelenkapitaal.
Automotive Facilities Brainport (AFB) Holding (x € 1.000)
Rekening 2016Begroting 2017Rekening 2017
Eigen vermogen-101
Vreemd vermogen2.160
Resultaat-107