Jaarverslag 2017

NV Bank voor Nederlandse Gemeenten
Algemene informatie
NV Bank voor Nederlandse Gemeenten Gevestigd: Koninginnegracht 2, 2514 AA Den Haag
Ontwikkelingen
De strategie van de BNG is met ‘de klant’ mee te bewegen. De bank doet dit door met diensten op maat in te spelen op de veranderende behoeften van de klanten. De financiële diensten omvatten kredietverlening, advies, betalingsverkeer, elektronisch bankieren en vermogensbeheer en gebiedsontwikkeling.
Realisatie beleidsvoornemens
De BNG Bank is de bank voor overheden en instellingen met specifieke expertise in de publieke sector. Door de lage financieringstarieven draagt de bank bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burgers. Duurzaamheid is een belangrijk element in de missie van de BNG Bank, waarbij de bank klanten en investeerders ondersteunt in het realiseren van hun doelstellingen voor een toekomstbestendige samenleving. 'Duurzaam' definieert de bank als maatschappelijk verantwoord, waarmee ze wil zeggen een houdbaar evenwicht tussen milieubelangen, economische belangen en sociale belangen, ook naar toekomstige generaties toe.
Wijze waarop de gemeente een belang heeft
De gemeente Helmond heeft zeggenschap in BNG Bank via het stemrecht op de aandelen die zij bezit (een stem per aandeel van € 2,50). Jaarlijks is er een aandeelhoudersvergadering.
Openbaar belang dat er mee gediend wordt
De BNG bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank heeft toegang tot financieringsmiddelen tegen scherpe prijzen, die weer worden doorgegeven aan decentrale overheden en aan instellingen voor het maatschappelijk belang. Uiteindelijk leidt dit voor de burger tot lagere kosten voor verschillende voorzieningen.
Risico's
Macro-economische omstandigheden kunnen sterke vermogenspositie beïnvloeden. Risico’s worden laag ingeschat (thans tripple AAA). Gegevens mbt de vermogenspositie voor het komende begrotingsjaar, stelt de BNG bank niet beschikbaar.
Belang begin van het jaar
Gemeente Helmond bezit 52.650 aandelen à € 2,50.
Belang eind van het jaar
Gemeente Helmond bezit 52.650 aandelen à € 2,50.
NV Bank voor Nederlandse Gemeenten (x € 1.000)
Rekening 2016Begroting 2017Rekening 2017
Eigen vermogen4.4864.953
Vreemd vermogen149.483135.041
Resultaat369393